Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bölgesel Strateji Belgesi Çevirisi Yayınlanmıştır

Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa yürütülen INTERREG — IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemi kapsamında bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı artırmaya ilişkin ihtiyaçların karşılanması amacıyla hazırlanan “Bölgesel Strateji Belgesi’nin” Türkçe çevirisi yayınlanmıştır.  
 
Sınır Ötesi İşbirliği bölgesindeki yerel paydaşlarla yakın işbirliği içinde hazırlanan belgenin Türkçe sürümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.