Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Bütünleşik Bölgesel Strateji (BBS) Kapsamında Uygulanabilecek Proje Fikirlerini Almak Amacıyla Yapılan Davet Hakkında

Önümüzdeki 7 yıllık dönemde Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının kapsadığı program alanı, bölgesel ihtiyaçların karşılanması noktasında farklı ve bütüncül çözümler gerektirecek bir dizi sorunla karşı karşıya kalabilir.

Bu nedenle, Programın 2021-2027 dönemi için hazırlanan Bütünleşik Bölgesel Stratejinin (BBS) uygulanmasını destekleyecek proje fikirlerinin toplanması amacıyla bir kampanya başlatılmıştır. Bütünleşik Bölgesel Strateji (BBS), proje fikrinizin soyut bir tasarıdan somut bir çözüme dönüşmesini destekleyecek önemli bir araç olacaktır.

Lütfen ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Açıklama notu

Davet mektubu

Bölgesel Strateji Belgesi

Proje fikrinizi iletmek için İngilizce form doldurmak için tıklayınız.

Proje fikrinizi iletmek için Türkçe form doldurmak için tıklayınız.