Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Bulgaristan - Türkiye Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yapılan ödemeler hk.

17 Kasım 2021 tarihi itibariyle, INTERREG-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 dönemi finansal olarak iyi bir oranda yürütülmektedir. Fonların kullanımı, 2021 yılı özelinde, Avrupa Komisyonu tarafından “n+3” kuralı kapsamında belirlenen hedefi tam olarak karşılamaktadır.

Toplam değeri 31 milyon Avro olan 101 hibe sözleşmesi ve 6 teknik destek sözleşmesi imzalanmıştır. Bu tutar, sonradan onaylanan sözleşmeler de dahil olmak üzere toplam Program bütçesinin %104,70'ini temsil etmektedir.

Doğrulanmış harcama tutarı, 16,8 Milyon Avro olup Program bütçesinin %57'si kadardır. Onaylanmış harcama tutarı ise 16,2 Milyon Avro olup Program bütçesinin %55'i kadardır. Program kapsamında, toplam değerin %65'ini temsil eden 19,6 Milyon Avro tutarında ödeme yapılmıştır.