Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Program belgesi ilk taslağı hazırlandı

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2021-2027 dönemi  Program belgesi ilk taslağı programın yönetim makamı, katılımcı ülkeler ve TESIM uzmanlarının katılımı ile yürütülen süreç  sonucunda tamamlandı. AB Uyum Politikasının öncelikleri ve özel hedeflerine odaklanan belgede, program stratejisi, uygun program alanı ve desteklenebilecek faaliyet alanlarına ilişkin bilgiler içermektedir. Öncelikler ve özel hedefler doğrultusunda Ortak Programlama komitesi kararıyla desteklenmesi öngörülen indikatif faaliyet alanları:

  • ·Araştırma ve yenilik kapasitelerini geliştirerek ileri teknolojilerin benimsenmesini sağlayarak Hedefi (PO1) altındaki “Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması ve  ileri teknolojilerin güncellenmesi yoluyla Mavi ve Akıllı Bölge,
  •  İklim değişikliğine uyum ve afet risk önleme, esneklik, eko-sistem temelli yaklaşımları dikkate alarak ve kentsel alanlar da dahil olmak üzere doğanın, biyolojik çeşitliliğin ve yeşil altyapının korunması ve her türlü kirliliğin azaltılması- Temiz ve Yeşil Bölge

Programın bütçe tahsisatının yapılmasını müteakip program dokümanı önümüzdeki dönemde paydaşların önerileri ve görüşleri doğrultusunda geliştirilerek nihai hale getirilecektir.

Bu kapsamda program dokümanının geliştirilmesine katkı sağlamak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar görüş ve önerilerini 6 Ekim 2021 tarihine kadar poblacksea@mdlpa.ro e-posta adresine iletebileceklerdir.

Program dokümanı ilk taslağına erişmek için tıklayınız