Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Yararlanıcıları için Önemli Duyuru: Proje Uygulama Rehberinin 3.1 Nolu Revizyonu Yayınlandı

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı proje yararlanıcılarına proje uygulama sürecinde destek vermek amacıyla hazırlanmış olan Proje Uygulama Rehberi (PIM) güncellenerek yayınlanmıştır.

Söz konusu rehberin 2 nolu eki 2020 PRAG değişiklikleri dikkate alınarak güncellenmiştir. Rehbere ve eklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız