Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2007-2013 Programı Kapanışı Gerçekleştirildi

Ülkemizin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonları ile yer aldığı Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) altında yürütülen 2007-2013 dönemi Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Avrupa Komisyonuna sunulan nihai uygulama raporunun kabul edilmesiyle resmi olarak kapandı.

Ekonomik ve sosyal kalkınma çevrenin korunması, eğitim, kültür alanlarında 59 projenin yürütüldüğü ve IPA dahil 27.391.967 Avro tutarında AB fonunun kullanıldığı Program Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Türkiye ve Ukrayna’dan 353 kuruluş katılım sağlarken Program, havzada sürdürülebilir ortaklıklar ve işbirliği oluşturulması hedefine önemli katkılar sağlamıştır.

Bununla birlikte, Avrupa Komisyonu veya Yönetim Otoritesinin ihtiyaç duyması halinde (saha ziyareti veya proje belgelerine erişim gibi) proje yararlanıcıları ve ortaklarının müteakip dönemde (proje için nihai bakiyenin ödenmesinden sonraki 7 yıllık kontrole açık dönem) dahiliyetlerine hala ihtiyaç duyulabileceği hatırlatılır.