Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzası Programı yararlanıcıları için bilgilendirme notu yayınlandı

Karadeniz havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi yararlanıcılarına ara rapor ve nihai rapor hazırlıklarında ödemelere ilişkin hususlarda rehberlik etmek üzere bilgilendirme metni yayınlanmıştır.

Program yararlanıcılarının ara rapor ve nihai rapor sunma süreçlerinde Programın Yönetim Makamı ile ortak bir anlayış oluşturmayı amaçlayan bilgilendirme notu, proje uygulama döneminde yapılmış harcamalar ve ödemelerin raporlanmasına dair önemli hususları içermektedir.

Bilgi notunu incelemek için lütfen tıklayınız.