Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

2021-2027 Program Dönemi kapsamındaki Bütünleşmiş Ortak Tedbirler için Bölgesel Strateji Taslağına ilişkin Kamuoyu İstişarelerine Katılım Daveti

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otoritesi olduğu ve Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Yönetimi Müdürlüğü’nün Yönetim Makamı olduğu INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı 2021-2027 dönemi kapsamındaki Bütünleşmiş Ortak Tedbirler için Bölgesel Strateji taslağına ilişkin kamuoyu istişareleri başlatılmıştır.

Katılım Öncesi Yardım Aracı - IPA III – kapsamında fonlanan Program çerçevesinde, temel öncelikleri "Çevre dostu sınır ötesi bölge", "Daha güvenli sınır ötesi bölge" ve "Sınır ötesi bölgenin ortak kalkınması" olan ortak sınır ötesi projeler hibe alacaktır.

Bütünleşmiş Ortak Tedbirler için Bölgesel Stratejinin amacı, Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemi için ihtiyaçlarını karşılamak ve sınır ötesi bölgenin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasının sağlanması için tedbirler sunmaktır. Bunların uygulanması, "Sınır ötesi bölgenin ortak kalkınması" önceliği dahilinde kullanılacaktır.

Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı 2021-2027 dönemi kapsamındaki Bütünleşmiş Ortak Tedbirler için Bölgesel Strateji taslağının tam metni aşağıda yer almaktadır.

İlgili kurum, kuruluş ve vatandaşları, önerilen Bölgesel Strateji taslağına ilişkin yorum ve görüşlerini elektronik ortamda sunmaya davet ediyoruz. Konuyla ilgili yorum ve görüşler, 23 Nisan 2021 tarihine kadar “e-tcm@mrrb.government.bg” e-posta adresine iletilmelidir.

İletilen öneriler, Programın internet sitesinde yayınlanacak olup Program kapsamındaki Bütünleşmiş Ortak Tedbirler için Bölgesel Stratejisinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ilgili Görev Gücü(task force) grup toplantısında değerlendirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.