Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı yeni dönem istişare süreci devam ediyor

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi hazırlık çalışmaları kapsamında 2021 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen kamuoyu danışma sürecinde Programın yeni dönem hedeflerine ilişkin beklenti ve görüşler alınmıştı. Anket ve danışma toplantıları ile gerçekleştirilen bu süreç neticesinde AB Uyum Politikasının Akıllı Avrupa Politika Hedefi (PO1) altındaki “Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesi ile ileri teknolojilerin yükseltilmesi" özel hedefi ile Daha Yeşil Avrupa Politika Hedefi (PO2) altındaki "İklim değişikliğine uyum, afet riskinin önlenmesi ve dayanıklılığın desteklemesi ile ekosistem temelli yaklaşımların dikkate alınması” ve “Doğa ve biyoçeşitliliğin korunmasının ve kentsel alanlar dahil yeşil altyapının güçlendirilmesi, ve her çeşit kirliliğin azaltılması” özel hedefi Programın 2021-2027 dönemi hedefleri olarak belirlenmişti.

Yeni dönem için belirlenen Program hedefleri altında desteklenecek eylemlerin belirlenmesi hususunda ise yeni bir kamuoyu danışma süreci başlatılmıştır. Bu itibarla, her bir Politika hedefi altındaki özel hedeflerle ilgili eylemlerin belirlenmesine katkı sağlamak isteyen kurum ve kuruluşlarımız beklenti ve görüşlerini 9 Nisan 2021 tarihine kadar aşağıdaki bağlantılarda yer alan çevrim içi anket marifetiyle iletebileceklerdir.

Anketlere  ulaşmak için tıklayınız:

PO1-Daha Akıllı Avrupa

PO2-Daha Yeşil Avrupa