Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi hedeflerine yönelik paydaş anketi sonuçları açıklandı

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi hazırlık çalışmaları kapsamında Program alanına yönelik Bölgesel Analiz çalışması hazırlanmış olup bu çalışmada önerilen hedeflerin nihai olarak belirlenmesi için 11 Ocak-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Program alanındaki paydaşların görüşlerini ilettiği bir anket çalışması yürütülmüştür. Kamu kurumları, yerel yönetimler, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, işletmeler ve sivil toplum örgütlerinin da sürece dahil edildiği ankete 340 kişi katılmıştır.

 2021-2027 dönemi AB Uyum Politikası hedefleri ve bu hedefler altındaki özel hedeflerden bir kısmının, Karadeniz Programı yeni dönem hedefleri olarak seçilmesinin amaçlandığı anket sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.