Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi 3. Programlama Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi 3. Programlama Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Başkanlığımızın Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği  Programının 3. Ortak Programlama Komitesi toplantısı 25 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirildi. Toplantıya, ülkemizle birlikte  Programda yer alan Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Ermenistan’dan Ulusal Otorite temsilcileri ile Avrupa Komisyonu, Programın Yönetim Makamı ve TESIM’den yetkililer katılım sağlamışlardır. 

 

 

 

Başkanlığımızın Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Şebnem Sözer başkanlığındaki heyet tarafından temsil edildiği toplantıda, Programın 2021-2027 dönemindeki olası hedefleri üzerine gerçekleştirilen danışma süreçlerinden çıkarılan sonuçlar değerlendirilerek yeni dönemde desteklenecek öncelikler hakkında nihai karar alınmıştır. Ayrıca Program bütçesinden belli bir tutar ile havzadaki ülkeleri kapsayan stratejik proje yapılması konusunda mutabakata varılmıştır.

 

 

 

 

Karadeniz Programı, 2021-2027 döneminde Akıllı Avrupa Politika Hedefi (PO1) altındaki “Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesi ile ileri teknolojilerin yükseltilmesi" özel hedefi ile Daha Yeşil Avrupa Politika Hedefi (PO2) altındaki "İklim değişikliğine uyum, afet riskinin önlenmesi ve dayanıklılığın desteklemesi ile ekosistem temelli yaklaşımların dikkate alınması” ve “Doğa ve biyoçeşitliliğin korunmasının ve kentsel alanlar dahil yeşil altyapının güçlendirilmesi, ve her çeşit kirliliğin azaltılması” özel hedefine yönelik projelere destek sağlayacaktır. Ayrıca, yeni dönemde uygulanacak stratejik proje de iklim değişikliği, afet riski, ekosistem, biyoçeşitlilik, yeşil altyapı ve kirliliğin azaltılmasına dair çevreyle ilgili özel hedefler kapsamında gerçekleştirilecektir.