Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Karadeniz Havzası Programı 2021-2027 Dönemi Ulusal Çalışma Grubu Danışma Toplantısı Çevrimiçi Yapıldı

Karadeniz Havzası Programı 2021-2027 Dönemi Ulusal Çalışma Grubu Danışma Toplantısı Çevrimiçi Yapıldı

Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemi hazırlık çalışmaları kapsamında ülkemizdeki Program alanında yer alan yerel ve bölgesel kuruluşlar ile ilgili ulusal kurumlarımızın da dahil olduğu ulusal danışma süreci devam etmektedir. Bu sürecin bir parçası olarak, Programın 2021-2027 dönemindeki hedef ve önceliklerinin istişare edilebilmesi amacıyla ülkemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlarımızın dahil olduğu Ulusal Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

 

Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Vilayetler Hizmet Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi ulusal düzeydeki kurum ve kuruluşlar ile yerel ve bölgesel düzeyde Program alanındaki kalkınma ajansları, valilikler, belediyeler, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları ile STK’lardan 60 temsilcinin katılımı ile 10 Şubat 2021 tarihinde ulusal danışma toplantısı düzenlendi.

Başkanlığımızın yanısıra Programın Yönetim Makamı olan Romanya Bayındırlık, Kalkınma ve Yönetim Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu ENI Sınır Ötesi İşbirliği Programları Teknik Destek Ekibi (TESIM) yetkililerinin de katıldığı çevrimiçi danışma toplantısında katılımcılar, Karadeniz Programının yeni dönem çalışmaları ve önerilen hedef ve öncelikler hakkında bilgilendirilirken yeni dönemde ülkemiz için öncelikli hedef ve konular hakkında kurumlarımız görüş ve önerilerini sunmuşlardır.

Programa katılan tüm ülkelerdeki danışma süreci tamamlandığında, öne çıkan önceliklerle birlikte Programın 2021-20127 dönemi hedefleri belirlenecektir.


Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemi hazırlık çalışmaları kapsamında ülkemizdeki Program alanında yer alan yerel ve bölgesel kuruluşlar ile ilgili ulusal kurumlarımızın da dahil olduğu ulusal danışma süreci devam etmektedir. Bu sürecin bir parçası olarak, Programın 2021-2027 dönemindeki hedef ve önceliklerinin istişare edilebilmesi amacıyla ülkemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlarımızın dahil olduğu Ulusal Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

 

Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Vilayetler Hizmet Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi ulusal düzeydeki kurum ve kuruluşlar ile yerel ve bölgesel düzeyde Program alanındaki kalkınma ajansları, valilikler, belediyeler, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları ile STK’lardan 60 temsilcinin katılımı ile 10 Şubat 2021 tarihinde ulusal danışma toplantısı düzenlendi.

Başkanlığımızın yanısıra Programın Yönetim Makamı olan Romanya Bayındırlık, Kalkınma ve Yönetim Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu ENI Sınır Ötesi İşbirliği Programları Teknik Destek Ekibi (TESIM) yetkililerinin de katıldığı çevrimiçi danışma toplantısında katılımcılar, Karadeniz Programının yeni dönem çalışmaları ve önerilen hedef ve öncelikler hakkında bilgilendirilirken yeni dönemde ülkemiz için öncelikli hedef ve konular hakkında kurumlarımız görüş ve önerilerini sunmuşlardır.

Programa katılan tüm ülkelerdeki danışma süreci tamamlandığında, öne çıkan önceliklerle birlikte Programın 2021-20127 dönemi hedefleri belirlenecektir.

Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemi hazırlık çalışmaları kapsamında ülkemizdeki Program alanında yer alan yerel ve bölgesel kuruluşlar ile ilgili ulusal kurumlarımızın da dahil olduğu ulusal danışma süreci devam etmektedir. Bu sürecin bir parçası olarak, Programın 2021-2027 dönemindeki hedef ve önceliklerinin istişare edilebilmesi amacıyla ülkemizdeki ilgili kurum ve kuruluşlarımızın dahil olduğu Ulusal Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

 

Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Vilayetler Hizmet Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi ulusal düzeydeki kurum ve kuruluşlar ile yerel ve bölgesel düzeyde Program alanındaki kalkınma ajansları, valilikler, belediyeler, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları ile STK’lardan 60 temsilcinin katılımı ile 10 Şubat 2021 tarihinde ulusal danışma toplantısı düzenlendi.

Başkanlığımızın yanısıra Programın Yönetim Makamı olan Romanya Bayındırlık, Kalkınma ve Yönetim Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu ENI Sınır Ötesi İşbirliği Programları Teknik Destek Ekibi (TESIM) yetkililerinin de katıldığı çevrimiçi danışma toplantısında katılımcılar, Karadeniz Programının yeni dönem çalışmaları ve önerilen hedef ve öncelikler hakkında bilgilendirilirken yeni dönemde ülkemiz için öncelikli hedef ve konular hakkında kurumlarımız görüş ve önerilerini sunmuşlardır.

Programa katılan tüm ülkelerdeki danışma süreci tamamlandığında, öne çıkan önceliklerle birlikte Programın 2021-20127 dönemi hedefleri belirlenecektir.