Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı Çevrimiçi Düzenlendi

IPA Çok Ülkeli Program Koordinasyon Toplantısı Çevrimiçi Düzenlendi

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) sıfatıyla ülkemizdeki koordinasyonundan sorumlu olduğu IPA Çok Ülkeli Programın Koordinasyon Toplantısı 15-16 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilmiştir.

 

Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) tarafından düzenlenen ve 7 aday ve potansiyel aday ülkeden Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) Ofisi ve Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcilerinin yer aldığı toplantıda ülkemizden Başkanlığımız Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan başkanlığındaki heyet katılmıştır.

 

IPA Çok Ülkeli Programın 2021 ve 2022 yılları programlaması kapsamında önerilen eylemler hakkında Komisyon yetkililerinin NIPAC temsilcilerini bilgilendirdiği toplantıda NIPAC temsilcileri de söz konusu önerilere ilişkin görüş ve önerilerini sunmuşlardır. Görüşülen eylem önerileri, IPA’nın 2021-2027 dönemi (IPA III) öncelikleriyle uygun olarak hukukun üstünlüğü, temel haklar ve demokrasi; iyi yönetişim, müktesebat uyumu, stratejik iletişim ve iyi komşuluk ilişkileri; yeşil gündem ve sürdürülebilir bağlantısallık; rekabetçilik ve kapsayıcı büyüme; bölgesel ve sınır ötesi işbirliği pencereleri altında toplanmaktadır.