Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcıları için Proje Uygulama Eğitimi Gerçekleştirildi

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcıları için Proje Uygulama Eğitimi Gerçekleştirildi

2014-2020 ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı ikinci teklif çağrısı altındaki projelerin yararlanıcılarına yönelik 25-26 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak proje uygulama eğitimi düzenlenmiştir.İki gün süren etkinlik boyunca, ikinci teklif çağrısı kapsamındaki projelerin 8 ülkeden yararlanıcısı olan kurum ve kuruluşlardan temsilciler, sözleşmesel ve finansal yükümlülüklerle ilgili bilgilendirilmişlerdir. Programın Yönetim Makamı ve Ortak Teknik Sektetarya yetkilileri, proje yönetimi, raporlama, harcamaların doğrulanması ve mali yönetim, satın alma ve ihaleleler ile sözleşme değişiklikleri hakkında proje yararlanıcılarına bilgi vermişlerdir.