Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Interreg IPA Türkiye-Bulgaristan Programı Stratejik Proje Uygulama Eğitimi GerçekleştirildiAvrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg IPA Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 dönemi üçüncü teklif çağrısı kapsamında finanse edilecek olan “Mavi Kalkınma için Sınır Ötesi Bölgelerin İşbirliği” başlıklı stratejik projenin Türk yararlanıcılarına yönelik proje uygulama eğitimi gerçekleştirildi.

Trakya bölgesindeki su ekosistemlerinin etkin yönetilmesi için gerekli teknik ve entelektüel alt yapının güçlendirilmesini amaçlayan projenin uygulama eğitimine Türk yararlanıcılar olan Trakya Üniversitesi ve Edirne Lisesi temsilcileri katılım sağladı. Avrupa Birliği Başkanlığı uzmanları ve Programın Edirne ilimizde bulunan Ortak Sekretarya Destek Ofisi personeli tarafından çevrimiçi olarak verilen eğitimde, projenin uygulanışı sırasında gözetilmesi gereken kurallara ilişkin bilgiler sunuldu.

2.340,588 Milyon Avro bütçesi olan ve 24 ay süreyle uygulanacak proje sayesinde su ekosistemleri üzerine sınırın her iki tarafında ortak kullanılacak su kalitesi laboratuvarı ve araştırma merkezi kurulması, deniz ve nehir sularının kalitesinin tespiti için analizler yapılması, ayrıca akademisyenlere ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitimler düzenlenmesi öngörülmektedir.

Toplantı sırasında gerçekleştirilen sunumlara ulaşmak için tıklayınız.