Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

AB Komisyonu tarafından Covid-19 mücadele kapsamında Bölgelerarası İnovasyon için proje duyurusu yayınlandı

Bu duyuru kapsamında bölgelerarası inovasyon ortaklıklarına rehberlik yapmaya istekli bölgesel paydaşlar(üniversiteler, araştırma merkezleri, kümeler, KOBİ'ler vb.) dahil olmak üzere bölgesel otoritelerin bölgelerarası ortaklıklarından başvurular beklenmektedir. Amaç, bölgeler arası inovasyonun ticarileştirilmesini ve ölçeğini büyüten ticari yatırım projelerini teşvik etmektir.

Ortaklıklar, en az dört farklı AB ülkesinden bölgesel otoritelerden oluşmalı ve mümkün olduğu ölçüde “dörtlü yapının” temsilcilerini içeren tüm değer zincirini temsil etmelidir: araştırma, iş, kamu yönetimi ve farklı ülkelerden son kullanıcılar

Son başvuru tarihi 7 Eylül 2020

Başvuru için tıklayınız. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/#1