Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

ENI SÖİ Programları Satın Alma Usullerine İlişkin Soru-cevap Belgesi

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programı da dahil olmak üzere ENI SÖİ Programları kapsamındaki satın alma ve ihalelerde Avrupa Birliği Dış Faaliyetleri Sözleşme Usulleri Uygulama Rehberinin (PRAG) kuralları uygulanmaktadır. 

Bu çerçevede, ENI SÖİ Programları Teknik Destek ekibi (TESIM) tarafından PRAG kuralları kullanan ENI SÖİ Programlarında satın alma usullerine ilişkin soru-cevap belgesi hazırlanmıştır. Söz konusu belgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.