Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Yararlanıcıları için Koronavirüs (COVID-19) Bağlamında Bilgilendirme

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı yararlanıcıları, Covid-19 koşullarından kaynaklanan kısıtlamalar göz önünde bulundurularak;

  • Sözleşmelerinin ilgili maddeleri gereği proje süresinin askıya alınmasını veya proje süresinin uzatılmasını,
  • Proje faaliyetlerinin daha önce kararlaştırılmış tarihlerinin ertelenmesini veya çevrimiçi toplantı veya etkinlik organizasyonları yapılmasını,
  • Proje belgelerinin onayı için elektronik imza kullanımı ve elektronik imza satın alımı imkanı ve maliyetin idari masraflardan karşılanmasını talep edebilirler.

Söz konusu tedbirler, proje uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlayarak uygun harcama yoluyla fonların kullanımının arttırılmasını hedeflemektedir.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı ikinci proje çağrısı kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahipleri sözleşme imzalama sürecindeki bilgi paylaşımını geçici bir süre sadece elektronik ortamda yapacaklardır.

Mevcut durumdaki gelişmeler ve Avrupa Komisyonunun tarafından alınacak kararlar doğrultusunda önerilebilecek yeni tedbirler program internet sayfası ve sosyal medya hesabından duyurulacaktır.

Program internet sayfasından bilgilendirme metnine ulaşmak için tıklayınız.