Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Programı-Proje Uygulama Rehberi Güncellendi

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Rehberi güncellenmiştir.

Rehberin yanında aşağıda belirtilmekte olan eklere de değişiklikler, güncellemeler veya eklemeler yapılmıştır.

1. Ek 4 - Zaman Çizelgesi Şablonu - Güncelleme;

2. Ek 5 – Ana Yararlanıcı ve Ortaklar İçin Elektronik İzleme Sisteminde (eMS) Raporlama Rehberi - Revize;

3. Ek 7 – Kamu Alımları- Yeni Ek;

4. Ek 8 - Bildirim Şablonu - Yeni Ek;

5. Ek 9 - Zeyilname Açıklayıcı Not - Yeni Ek;

6. Ek 10 - Bütçe Değişikliği Önerilen Zeyilnamenin Gerekçe  - Yeni Ek

Ekim 2019’dan itibaren geçerli olan Proje Uygulama Rehberi’nin güncel haline ulaşmak için tıklayınız.


Evrakları hazırlarken güncel versiyonu kullandığınızdan emin olunuz.