Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

20 Kasım 2018 tarihli 15 sayılı bildiri güncellenmiştir

20 Kasım 2018 tarihli ve 15 sayılı bildiri, ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamında fon sağlanan bir hibe sözleşmesinin gelir ve gider doğrulaması için özel hükümler ortaya koymaktadır.

Başlangıçta ortak ülkelerdeki yararlanıcılarla sınırlı olan bildirideki hükümlerin uygulanabilirliği, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan tüm yararlanıcıları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Buna bağlı olarak, Ek 2:  Yararlanıcı-Kontrolör Arasındaki Sözleşme Şablonu ve Ek 5: Kontrol Listesi’nin yanında bildirinin içeriği de değiştirilmiştir.  


Güncellenmiş bildiriye ulaşmak için tıklayınız.

Güncellenmiş eklerle birlikte tüm eklere ulaşmak için tıklayınız.