Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzası Programı - Yararlanıcılar için Faydalı Tavsiyeler 5

Karadeniz Havzası projesinin uygulanması sırasında ibraz edilecek tüm tanıtım materyalleri (el broşürleri, broşürler, tanıtımlar, videolar vb.) ve belgeler (faaliyet çıktıları, proje çıktıları, raporlar, gündemler vb.) şu unsurları içermelidir: Avrupa Birliği logosu ile birlikte  “Avrupa Birliği Tarafından Finanse Edilen Proje ” metni; Program’ın logosu; Projenin logosu ve Program’ın “Ortak sınırlar, Ortak çözümler” sloganı. Bu öğelerin ne şekilde gözükmesi gerektiği için lütfen program web sitesinde yayınlanan “İletişim ve Görünürlük Kılavuzuna” bakınız.