Karadeniz Havzası Programı - Yararlanıcılar için Faydalı Tavsiyeler 3

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi kapsamında fon sağlanan projelerin harcama doğrulamalarından sorumlu kontrolörlerin ve denetim şirketlerinin listeleri Programın internet sayfasında yayınlanmıştır. 

Ayrıntılara ulaşmak için tıklayınız.