Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzası Programı - Yararlanıcılar için Faydalı Tavsiyeler 2

İlerleme raporları her 4 ayda bir sunulacaktır.  Uygulama aşamasında kaydedilen ilerlemeyi gösteren raporlar, yararlanıcılar tarafından ayrıntılı bir şekilde hazırlanmalı ve projenin ilerleme raporunun hazırlanmasından sorumlu olan Ana Yararlanıcıya sunulmalıdır. (İlgili işlemi eMS’de yer alan Ana Yaralanıcıya Sun ‘’submit to the Lead Partner’’ sekmesinden gerçekleştirebilirsiniz.) Proje ortakları, ilerleme raporlarına harcamaları dâhil etmemeli ve raporları kontrolörlere sunmamalıdır.