Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzası Programı - Yararlanıcılar için Faydalı Tavsiyeler

• Hibe sözleşmesinde değişiklik yapmak isteyen yararlanıcıların 20 Şubat 2019 tarihli ve 16 nolu Zeyilname ve Bildirim ile ilgili talimatı okumaları önem arz etmektedir.

• Bildirim yoluyla kabul edilen değişiklikler, idari ve teknik özellikler taşımakla beraber; projenin uygulanması ya da müdahale mantığına (amaçlar, çıktılar, sonuçlar) ilişkin önemli bir etkisi bulunmamaktadır.  


Değişiklik Yapılabilecek Hususlar:

  1. İletişim kişisi
  2. Yasal temsilci
  3. Avro ya da ulusal para birimi banka hesabı
  4. Adres
  5. Kontrolör ismi
  6. EMS’de yer alan çalışma planı bölümünde küçük değişiklikler (Projenin temel amaçlarına ya da proje süresine etki etmemesi gerekmektedir.)
  7. Projenin eMS bölümleri arasındaki ya da içerisindeki tutarsızlıklar düzeltilmesi
  8. Aynı bütçe kalemi altında küçük miktar transferleri (  Bütçenin en son onaylanan eMS versiyonunda önemli bir etkiye sahip olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde zeyilnameye ihtiyaç duyulacaktır. )