Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

İdari Uygunluk ve Uygunluk Kontrolü Sonrası Açıklamalara İlişkin Duyuru

İkinci Teklif Verme Çağrısı altındaki proje başvuruları için idari uygunluk değerlendirme sürecine yönelik Ortak Teknik Sekretaryanın açıklama talepleri eMS aracılığıyla başvuru sahiplerine gönderilmiştir. Bu itibarla, başvuru sahiplerinin eMS’deki mail kutularını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.  

Açıklamalar, Ana ortağın eMS’deki başvuru/kayıt iletişim bilgilerinde yer alan iletişim kişisine gönderilmektedir.

Açıklamalara verilecek cevaplar, e-postada belirtilen son tarihe kadar ilgili belgelerle birlikte (gerekirse söz konusu belgeler taranıp e-postaya eklenerek) eMS’den Ortak Teknik Sekretaryaya gönderilmelidir.

Eşit muamele ilkesi kapsamında, açıklamaların sunulmasına ilişkin son tarihin uzatılmasına izin verilmeyecektir. Başvuru sahibinin talep edilen açıklamayı ve/veya eksik belgeleri belirtilen son tarihten önce sağlayamaması durumunda, başvuru mevcut bilgi ve belgelere dayanarak değerlendirilecektir.

*Açıklama talebinin alındığını gösteren tarih, Seçim Komitesi Başkanı tarafından gönderilen e-postanın tarihidir. Açıklamalara verilen cevabın alındığını gösteren tarih, Ana Ortak tarafından gönderilen e-postanın tarihidir.

Açıklama taleplerinin teknik olarak alınmasındaki tüm sorumluluk Ana ortağa aittir.