Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzası Programı Birinci Teklif Çağrısı projelerine yönelik Yararlanıcı Eğitimi

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının Birinci Teklif Çağrısı altında sözleşmesi imzalanan projelerin sorunsuz bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak Programın yönetim yapıları tarafından ilk teklif çağrısı yararlanıcıları için eğitim düzenlenecektir.

Etkinlik için hedef gruplar:

  1. İlk teklif çağrısı kapsamında sözleşmesi imzalanan projelere yönelik geçtiğimiz Eylül-Aralık ayında Programın yönetim yapıları tarafından düzenlenen veya desteklenen eğitimlere katılamayan ana yararlanıcı ve yararlanıcı kurumların temsilcileri,
  2. Bükreş’te düzenlenecek bu eğitime katılmak isteyen herhangi ana yararlanıcı ve yararlanıcı kurum temsilcileri.

Etkinlik, 16-17 Nisan 2019 tarihlerinde Romanya’nın Bükreş şehrinde düzenlenecektir.

Etkinliğin taslak gündemini burada bulabilirsiniz.

*Etkinlik gerçekleştirileceği mekâna ilişkin bilgiler ileride yayınlanacaktır.

Yararlanıcıların kapasitesini arttırmayı amaçlayan eğitimde, proje uygulaması, iç ve dış iletişim; projenin mali yönetimi, usulsüzlük, dolandırıcılık ve yolsuzluk; raporlama; hibe sözleşmesinin değiştirilmesi; proje izleme, harcamaların doğrulanması ve yerinde ziyaretler gibi konular ele alınarak bahsi geçen hususları içeren Proje Uygulama Rehberinin özeti şeklinde olacaktır.

*Eğitime katılım masrafları proje bütçesinin idari kalemlerinden karşılanabilir (Seyahat bütçesinde bu eğitim için ayrıca bir kalem ayrılmadı ise).

Kayıt için tıklayınız.

Kayıt için son başvuru tarihi: 15 Mart 2019