Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzası Programı-Zeyilname ve Bildirim ile ilgili olarak 20 Şubat 2019 tarihli ve 16 nolu Açıklama

Yönetim Makamı, 2014-2020 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından finanse edilen projelerin uygulanması esnasında daha fazla esneklik sağlamak ve (Hibe sözleşmesinin 1.12. Maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak) Hibe Sözleşmesinin 15. maddesinin içeriğini netleştirmek için bir açıklama yayınlamıştır.

Açıklama, bir Bildirim ile yapılabilecek değişiklikleri ve Zeyilname gerektiren değişiklikleri ifade etmektedir.

Bildirimlerin ve/veya Zeyilnamelerin sunulmasına ilişkin prosedür, Proje Uygulama El Kitabının en son versiyonunda açıklandığı haliyle kalmaktadır.

Yararlanıcıların faydalanabileceği Zeyilname ve Bildirim ile ilgili 20 Şubat 2019 tarihli ve 16 nolu açıklama metnine ulaşmak için
tıklayınız.