Karadeniz Havzasında SÖİ Programı Yararlanıcı Eğitimi İstanbul’da Gerçekleştirilmiştir

Karadeniz Havzasında SÖİ Programı Yararlanıcı Eğitimi İstanbul’da Gerçekleştirilmiştir

ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 dönemi kapsamında, Programın Ortak Teknik Sekretaryası, Ulusal Otorite olan Başkanlığımız ve Avrupa Komşuluk Aracı Sınır Ötesi İşbirliği Programları Teknik Destek (TESIM) ekibi tarafından 8 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da Birinci Teklif Çağrısı kapsamında projesi uygulanmaya başlayan Türk yararlanıcılara yönelik bir eğitim düzenlenmiştir.Eğitim, Türk yararlanıcılara ulusal gereklilikler ve usullere ilişkin bilgi vermeyi ve yararlanıcıların kapasitelerinin arttırmayı ve böylece karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmayı hedeflemektedir.
 
Etkinlik kapsamında, Başkanlığımız, Ortak Teknik Sekretarya ve TESIM’den katılım sağlayan temsilciler tarafından vergi muafiyeti, kontrolör seçimi gibi konularda Türkiye’deki usuller, satın alma kurallarında dikkat edilecekler, devlet yardımları ve yeni programlama dönemindeki temel değişikliklere ilişkin sunumlar gerçekleştirmiştir.Etkinlikte Başkanlığımızı temsilen AB İşleri Uzmanları Serkan Bozkurt ve Yusuf Ziya Ayrım yararlanıcıları bilgilendirmiştir.

Programın İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında proje sunacak potansiyel yararlanıcılar için proje hazırlama çalıştayları ise 10 Ekim’de Kastamonu’da ve 12 Ekim’de Samsun’da gerçekleştirilecektir.