Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Rehberi (PIM) güncellenmiştir

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Rehberi (PIM) düzenlenmiştir.

Temel değişiklikleri, ‘’PIM’deki Güncellemeler ve Değişiklikler’’ belgesinde bulabilirsiniz. 

Aşağıda belirtilen kısımlarda değişiklik yapılmıştır: 

1. Proje Uygulama Rehberi (5.2.3 Alt Başlığı/Bütçe Kalemi 3-Seyahat ve Konaklama)
2. Ek 4:  Zaman Çizelgesi 
3. Ek 5:  Elektronik İzleme Sisteminde Raporlama/ Ana Yararlanıcılar ve Proje Ortakları (Kısım 2.7 Satın Alma) 

Ayrıca, Ek 3- Katılımcı Ülkelerin Satın Alma Kuralları kısmına belgelerin word formatı eklenmiştir. Bu format, satın alma prosedürleri esnasında yararlanıcılar tarafından kullanılacaktır. 

Proje Uygulama Rehberi’nin güncellenmiş halini buradan indirebilirsiniz. 

NOT: Belgeleri ararken, Rehberin güncellenmiş halini kullandığınızdan emin olunuz.