Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Kapsamında, Kastamonu ve Samsun’da Proje Hazırlama Çalıştayları Gerçekleştirilecektir

Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 dönemi İkinci Teklif Çağrısı kapsamında 10 Ekim’de Kastamonu’da ve 12 Ekim’de Samsun’da Proje Hazırlama Çalıştayları gerçekleştirilecektir. 

Proje Hazırlama Çalıştaylarında, Hibe Başvuru Rehberi’nin ana unsurları üzerinde durulacaktır.  Proje faaliyetleri, mali planlama ve proje geliştirme, proje önerilerinin mali gereklilikleri ve programın elektronik sistemine başvuru yapılması temel konu başlıkları olacaktır.

Hedef Gruplar

Aşağıdaki kategoriler altında yer alan ve Programın uygun bölgelerinde kayıtlı ve yerleşik bulunan başvuru sahipleri hedeflenmektedir:

1. Yerel, bölgesel, projenin hedefleri doğrultusunda gerekirse, ulusal merciler;
2. Kamu hukukuna tabi olan kurum ve kuruluşlar (devlet kurumları, devlet üniversiteleri ve eğitim kurumları, turizm ve bölgesel kalkınma ajansları, kültürel ve arkeolojik kurumlar, dernekler, doğal parklar ve koruma alanları yönetim kurumları, araştırma kurumları)
3. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (dernekler, birlikler, vakıflar, eğer kar amacı gütmeyen hukuki bir statüye sahipse özel üniversiteler, tarım, kırsal kalkınma, balıkçılık, su-kültürü (aquaculture) gibi alanlarda faaliyet gösteren yerel gruplar) olarak belirlenmiştir. 

Çalıştay tek gün sürecektir. Eğitim gündemine ulaşmak için tıklayınız

Kastamonu ve Samsun’da gerçekleştirilecek olan Çalıştaylara başvuru yapmak için tıklayınız