Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortaklık Forumu 23 Ekim'de Erivan'da Düzenlenecektir

Önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan ikinci teklif verme çağrısı kapsamında, 2014-2020 ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Teknik Sekretaryası, katılımcı ülkelerin Ulusal Otoriteleriyle işbirliği halinde TESIM’in de desteğiyle 23 Ekim 2018 tarihinde Erivan (Ermenistan)’da bir ortaklık forumu düzenleyecektir. 

Ortaklık Forumunun temel amacı potansiyel başvuru sahiplerini bir araya getirmek ve sürdürülebilir proje fikirlerini geliştirmektir. Ortaklık forumunun gerçekleştirilme tarihinin çok öncesinde alındığını dikkate alınarak  kayıtların tekrar açılmasına karar verilmiştir.  

TESIM, Yönetim Makamı ve Karadeniz Havzası Programı Ortak Teknik Sekretaryası katılımcı ülkelerden potansiyel başvuru sahipleri arasından aşağıda yer alan hususları dikkate alarak seçeceği kişilerin ortaklık forumu için seyahat ve konaklama masraflarını karşılayacaktır:

A)TESIM Sınır Ötesi İşbirliği Ülkeleri olan, Gürcistan, Moldova, Türkiye ve Ukrayna’dan gelen başvuru sahiplerini ortaklık forumuna katılmak üzere destekleyecektir. Ermenistan dışındaki Sınır Ötesi İşbirliği ülkelerinin her birinden en fazla 6 potansiyel başvuru sahibinin katılımı desteklenecektir.
B)Yönetim Makamı/Ortak Teknik Sekretarya üye ülkelerden Erivan’daki ortaklık forumuna katılmak üzere başvuranların masraflarını karşılayacaktır. Ermenistan’daki ortaklık forumu için her üye ülkeden en fazla 6 kişi seçilecektir.

Önerilen seçim kriterleri ve takip edilecek sürecin yanında diğer ayrıntılar için buraya tıklayınız.

Ortaklık Forumu katılımına destek sağlamak için başvurmak isteyenler:
 
1. Programın internet sitesindeki Ortaklık Forumu için kayıt yapmalıdırlar. 

Kayıt için tıklayınız

2. Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde bir proje fikri sunmalı ve desteğe niçin ihtiyacı olduğunu açıklamalıdır.

Erivan (Ermenistan)’daki Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortaklık Forumu proje fikri formu için tıklayınız

Proje fikri formu ve katılım masraflarının karşılanmasına niçin destek ihtiyacı olduğunun açıklamasının 2014-2020 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Teknik Sekretaryası’nın e-posta adresi olan office@bsb.adrse.ro‘ya gönderilmesi gerekmektedir.

Kayıtlar 7 Eylül 2018'e kadar açıktır. Bu tarihten sonra yapılan kayıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Seçilen katılımcılara, katılımlarının destekleneceğine ilişkin olarak Eylül ayının sonunda bilgi verilecektir.

Seyahat ve konaklamaya ilişkin olarak, ortak ülkelerden seçilen katılımcılarla TESIM iletişime geçecektir. Üye ülkelerden seçilen katılımcıların seyahat ve konaklama masrafları Ortak Teknik Sekretarya/ Yönetim Makamı tarafından karşılanacaktır. Kayıt yaptırıp seçilemeyen katılımcıların ortaklık forumuna katılım masraflarını kendilerinin karşılaması gerekmektedir.