Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı İşe Alım İlanı

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının Romanya Köstence'de yerleşik Ortak Teknik Sekretaryası (JTS) için iki personel alımı olacaktır:

• Proje Sorumlusu (1 kişi)
• Mali İşler Yetkilisi (1 kişi)

İşe alım süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:

1. Özgeçmiş üzerinden seçim yapılması
2. Yazılı test ve mülakat

Her aday yalnızca bir görev için başvuruda bulunabilir. Başvuruların recruitment@adrse.ro  e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 14 Eylül 2018 olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşe alım süreci ile ilgili diğer ayrıntılara ulaşmak için buraya tıklayınız.

Not: Mevzubahis pozisyonlar için seçilmeniz durumunda, sizlerden üniversite derecelerinizin denkliğine dair bir belgelendirme süreci yürütmeniz istenebilir. Eğer burada belirtilen üniversitelerden mezunsanız bu süreç yürütülmeyecektir.