Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi İkinci Teklif Verme Çağrısının Taslak Rehberine Yönelik Kamuoyu Danışma Süreci Başlatılmıştır.

Program yönetim kuruluşları 2014-2020 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi 2. Teklif Çağrısı kapsamında taslak başvuru rehberine ilişkin kamuoyuna danışılması sürecini başlattı.

Rehber, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Dönemi İkinci Teklif Verme Çağrısı kapsamında proje teklifinde bulunacakları, başvuru süreci, proje seçim kriterleri, bütçe ve ilgili diğer formlar vb. konularında bilgilendirmeye yöneliktir.

Söz konusu belge ve ekleri taslak olup nihai hali, Programın Ortak İzleme Komitesi onayını takiben yayımlanacaktır.  

Çok Önemli!

Taslak başvuru rehberinin ‘’Nasıl Başvuru Yapılır ve Takip Edilecek Usuller’’ başlıklı üçüncü kısmında bağlantısı verilen,  herkesin hesap oluşturup rehberde belirtilen açıklamalara göre veri girerek kullanımını deneyebileceği elektronik yönetim sistemi (eMS)’ne ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyu danışma süresince girilen verilerin süreç tamamlandığında silineceği ve bu bağlantının sadece deneme amaçlı olduğunu unutmayınız.

Başvuruların yapılması için kullanılacak bağlantı, ikinci teklif verme çağrısı resmi olarak başlatıldığında kullanıma açık olacaktır.  

Kamuoyu danışma sürecinde soru, görüş ve önerilerinizi 27 Ağustos 2018 tarihine kadar  office@bsb.adrse.ro e-posta adresinden programın Ortak Teknik Sekretaryasına bildirebilirsiniz.

Program yönetim yapıları tarafından ilgili taraflardan gelen tüm yorumlar incelenecek ve ilgili bulunan yorumlar daha ayrıntılı değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.

Hibe Başvuru Rehberine ilişkin soruların cevapları www.blacksea-cbc.net internet sitesinde yayınlanacaktır.