Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Rehberi (PIM) hazırlanmıştır.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi işbirliği Programı altındaki projelerin yararlanıcılarına yönelik proje uygulama ve yönetimi hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan Proje Uygulama Rehberi hazırlanarak Program internet sayfasında yayınlanmıştır.

Belge, Program kuralları ve katılımcı ülkelerin ulusal mevzuatlarıyla uyumlu bir şekilde projelerin doğru ve zamanında uygulanması için bir el kitabı şeklinde hazırlanmıştır. Söz konusu belgenin Türkçe’ye çevirisi devam etmekte olup Türkçe çevirisi de internet sayfamızda yayınlanacaktır.

Proje Uygulama Rehberini buradan indirebilirsiniz.