Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2.Teklif Verme Çağrısı Ortaklık Forumları Kişinev ve Erivan'da Düzenlenecektir

ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2.Teklif Verme Çağrısı Ortaklık Forumları Kişinev ve Erivan'da Düzenlenecektir

Önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan ikinci teklif verme çağrısı kapsamında, 2014-2020 ENI Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Teknik Sekretaryası, katılımcı ülkelerin Ulusal Otoriteleriyle işbirliği halinde TESIM’in de desteğiyle aşağıda belirtilen yer ve tarihte iki Ortaklık Forumu düzenlenecektir. 

  1. Kişinev(Moldova), 26 Eylül 2018
  2. Erivan (Ermenistan), 23 Ekim 2018
Ortaklık Forumları ile katılımcılara iletişim ağı, uygun ortak bulma, proje geliştirme ve proje fikirlerini ve proje geliştirmenin ileriki aşamalarının tartışılmaya başlama imkanının yanı sıra program ve teklif çağrılarına ilişkin bilgi alma fırsatı da sağlanacaktır.

Ortaklık Forumuna katılımınızı gerçekleştirmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

TESIM, Yönetim Makamı ve Karadeniz Havzası Programı Ortak Teknik Sekretaryası katılımcı ülkelerden potansiyel başvuru sahipleri arasından aşağıda yer alan hususları dikkate alarak seçeceği kişilerin iki ortaklık forumundan biri için seyahat ve konaklama masraflarını karşılayacaktır:

A)TESIM Sınır Ötesi İşbirliği Ülkeleri olan Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Türkiye ve Ukrayna’dan gelen başvuru sahiplerini iki ortaklık forumuna da katılmak üzere destekleyecektir. Ermenistan ve Moldova dışındaki Sınır Ötesi İşbirliği ülkelerinin her birinden en fazla 16 potansiyel başvuru sahibi desteklenecektir. Moldova ve Ermenistan Ortaklık Forumlarına ev sahipliği yaptığından, bu iki ülkedeki başvuru sahipleri, sadece diğer ortaklık forumuna ilişkin belirlenen sınırlar dâhilinde destekleneceklerdir. 

B)Yönetim Makamı/ Ortak Teknik Sekretarya üye ülkelerden başvuranların sadece Erivan’daki ortaklık forumuna iştirak etmelerine destek verecektir. Ermenistan’daki ortaklık forumu için her üye ülkeden en fazla 6 kişi seçilecektir.

Önerilen seçim kriterleri ve takip edilecek sürecin yanında diğer ayrıntılar için buraya tıklayınız.

Ortaklık Forumuna katılımına destek için başvurmak isteyenler

1. Programın internet sitesindeki Ortaklık Forumu için kayıt yapmalıdırlar. (lütfen bu duyuru metninin yukarısında yer alan kayıt bağlantısına tıklayınız)

2. Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde bir proje fikri sunmalı ve desteğe niçin ihtiyacı olduğunu açıklamalıdır.

Proje fikrinizi sunmak için doldurmanız gereken formlar:
 
Kişinev(Moldova)’deki Karadeniz Havzası Programı Ortaklık Forumu proje fikri formu için tıklayınız.
Erivan(Ermenistan)’daki Karadeniz Havzası Programı Ortaklık Forumu proje fikri formu için tıklayınız.

Potansiyel yararlanıcı kurum adına katılacak olan kişi Proje Fikri Formunda projesinin ilgili olduğu program önceliğini, hedeflerini, proje ile elde edeceği olumlu değişiklikleri ve hedef gruplarını belirtip kurumunu tanıtmalıdır.

Proje fikri formu ve katılım masraflarının karşılanmasına niçin destek ihtiyacı olduğunun açıklamasının 2014-2020 Karadeniz Havzası Programı Ortak Teknik Sekretaryası’nın e-posta adresi olan office@bsb.adrse.ro‘ya gönderilmesi gerekmektedir.

Kayıtlar 31 Temmuz 2018'e kadar açıktır. Bu tarihten sonra yapılan kayıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Seçilen katılımcılara, katılımlarının destekleneceğine ilişkin olarak Ağustos ayı içerisinde bilgi verilecektir.

Seyahat ve konaklamaya ilişkin olarak, ortak ülkelerden seçilen katılımcılarla TESIM iletişime geçecektir. Üye ülkelerden seçilen katılımcıların seyahat ve konaklama masrafları Ortak Teknik Sekretarya/ Yönetim Makamı tarafından karşılanacaktır. Kayıt yaptırıp seçilemeyen katılımcıların ortaklık forumuna katılım masraflarını kendilerinin karşılaması gerekmektedir.