Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Karadeniz Programı 2014-2020 Dönemi Birinci Teklif Çağrısı altında sunulan projeler kabul edildi

ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı altında sunulan projelerin değerlendirme ve seçim süreci sona ermiş olup 30.01.2018 tarihli Ortak İzleme Komitesi toplantısı sonucunda 23 projeye hibe desteği (toplamda 18.630.289,97 avro) sağlanmasına karar verilmiştir.

Proje başvurularının sonuçlarına başvurunun sunulduğu Elektronik İzleme Sistemi (eMS)’den ulaşılabilir. Ayrıca, Programın Ortak Teknik Sekreteryası tarafından tüm başvuru sahiplerine projelerin kabul edilip edilmediği veya yedek listede olduğuna dair yazı da gönderilecektir.