Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Rehberi (PIM) Güncellemesi 2.versiyon

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Birinci Teklif Çağrısı Kapsamındaki projeler için Proje Uygulama Rehberi güncellenmiştir. 

İlgili Rehber ve ekleri, 11 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerlidir. 
Güncellenen Proje Uygulama Rehberi ve eklerine http://www.ipacbc-bgtr.eu/tr/calls-proposals-implementation-stage-news/11102017-tarihinden-itibaren-gecerli-olmak-uzere-proje
 bağlantısından ulaşabilirsiniz.


 Not: Güncellenmiş Proje Uygulama Rehberinin Türkçe nüshası ilerleyen günlerde Program sayfasına yüklenecektir.