Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2021-2027 Dönemi Sonrası Atina'da Görüşüldü

Sınır Ötesi İşbirliği Programlarına yönelik olarak gerçekleştirilen “Orta ve Güneydoğu Avrupa Programları Bölgesel Ağ Toplantısı” söz konusu programların uygulanmasına teknik destek sağlayan Interact tarafından Atina’da düzenlendi.

Bu yıl on altıncısı düzenlenen ağ toplantısına, Ulusal Otorite sıfatıyla Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının Türkiye'deki uygulamasından sorumlu olan AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığı uzmanları, Orta ve Güneydoğu Avrupa’da uygulanan Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının temsilcileri ve Avrupa Komisyonu DG-REGIO yetkilileri katılım sağladı.

Toplantıda 2021-2027 dönemi uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca, Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının geleceği, programlar arasında geliştirilebilecek sinerji imkanları, olası işbirlikleri ve iletişim stratejileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.