Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Sınır Ötesi İşbirliği Programları Temsilcileri Sofya’da Buluştu

Sınır Ötesi İşbirliği Programları Temsilcileri Sofya’da Buluştu

Sınır Ötesi İşbirliği Programları kapsamında program koordinatörleri ve uzmanlarını Bulgaristan, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bir araya getirdi. Program kapsamında yönetim makamı olan Bulgaristan üç ayrı ülke ile program yürütmektedir. Türkiye, Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile Bulgaristan’dan gelen koordinatör ve uzmanların yanı sıra söz konusu teknik toplantıya Avrupa Komisyonu Temsilcileri de katıldı.

Toplantıda uygulama dönemi sona eren 2014-2020 döneminin genel bir değerlendirmesi yapıldı. Programlar arasında sinerji oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni başlayan 2021-2027 dönemine ilişkin atılacak ortak adımlar planlandı. 2014-2020 döneminden edinilen tecrübeler yeni dönem için aktarıldı. Bu kapsamda toplantıda ayrıca 2021-2027 dönemi için belirlenen ve her üç programın da ortak hibe çağrısı olan "vatandaşlara daha yakın bir Avrupa" teması için program bölgelerinden yerel paydaşların aktif katılımının sağlanması üzerinde duruldu. Ayrıca projelerin seçimi ve uygulanması aşamalarında bölgesel katkının arttırılmasının sağlanması için alınacak önlemler ve uygulamada karşılaşılabilecek güçlüklere ilişkin görüş alışverişi yapıldı.