Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi Strateji Kurulunun 5. Toplantısı Çevrim İçi Olarak Gerçekleşti

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi Strateji Kurulunun 5. Toplantısı Çevrim İçi Olarak Gerçekleşti

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemi için belirlenen öncelik eksenlerinden biri olan "vatandaşlarına daha yakın bir Avrupa" teması altındaki faaliyetlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla tesis edilmiş bulunan Strateji Kurulunun beşinci toplantısı çevrim içi olarak gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmalarını Strateji Kurulu Eş Başkanları Karnobat Belediye Başkan Vekili Stefka Ivanova ile Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin yaptı.

Toplantıda "yerel ekonominin rekabet gücünün artırılması, dijital ve yeşil dönüşüme dayalı sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması” temasıyla 22 Mayıs 2023 tarihinde duyurulan proje ön teklif çağrısı kapsamında seçilen ve fon sağlanması öngörülen proje fikirlerinin listesi görüşülerek onaylandı. Söz konusu teklif çağrısı altında sunulan proje fikirlerinin seçimi aşamasında, proje tekliflerinin daha önce program kapsamında hazırlanan Bütüncül Bölgesel Strateji altında belirlenen hedeflere sağlayacağı katkılar göz önünde bulunduruldu.

İlerleyen süreçte, fon sağlanması kararlaştırılan proje fikirlerine ilişkin detaylı projelerin sunulacağı kısıtlı bir teklif çağrısı yayınlanacak, bu çağrı kapsamında sunulan ve gerekli şartları taşıdığı belirlenen projelerle hibe sözleşmesi imzalanacak.