Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Karadeniz Programının 2014-2020 Dönemi Köstence’deki Kapanış Etkinliği ile Son Buldu

Karadeniz Programının 2014-2020 Dönemi Köstence’deki Kapanış Etkinliği ile Son Buldu

ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 uygulama dönemi Romanya’nın Köstence şehrinde gerçekleştirilen kapanış etkinliği ile son buldu.

Etkinliğe Türkiye’den Avrupa Birliği Başkanlığının Programın Ulusal Otoritesi olan Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığından ve Kontrol İrtibat Noktası olan İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığından bir heyet katıldı. Programın Yönetim Makamı tarafından düzenlenen etkinlikte, ayrıca Programda yer alanRomanya, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Ukrayna’dan heyetler ile Avrupa Komisyonu, TESIM ve Programın Ortak Teknik Sekretaryasından temsilciler de yer aldı.

Programın 2014-2020 dönemi uygulamasına ilişkin deneyimlerin paylaşıldığı etkinlikte, 2014-2020 döneminde yürütülen projelerin başarılarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Bu çerçevede, Türkiye’den de Çekmeköy Belediyesi de 1,48 milyon avro bütçeli CREA-CENTERS başlıklı proje hakkında bilgi vererek projenin sonuç ve başarılarını katılımcılarla paylaştı. Proje kapsamında Çekmeköy Belediyesinin ana yararlancısı olduğu ve Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’dan ortakların işbirliği ile yürütülen projede kültürel ve yaratıcı endüstriler sektörüne hizmet eden insanlar için yapılar ve ağlar kurarak serbest çalışma, ortak çalışma ve yaratıcı düşünme ortamı sağlanmaya, Karadeniz Havzasında ve çalışma ağında bulunan yatırımcılar, müşteriler ve diğer disiplinlerdeki insanlarla işbirliği yaparak küresel ağlara ürün ve hizmetler sunulmaya başlandı.