Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı KOBİ’lere Yönelik Olarak Açılacak “Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesi” Teklif Çağrısının Kamuoyu İstişare Süreci Başlamıştır

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı KOBİ’lere Yönelik Olarak Açılacak “Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesi” Teklif Çağrısının Kamuoyu İstişare Süreci Başlamıştır

Interreg VI-A IPA Bulgaristan – Türkiye 2021-2027 Programı kapsamında KOBİ’lere yönelik Öncelik 1 "Çevre dostu sınır ötesi bölge" kapsamında başvuru sahipleri için başvuru rehberi paketi kamuoyu danışma süreci için yayınlanmıştır.

Çağrının amacı, enerji verimliliğinin teşvik edilmesine,  sera gazı emisyonlarının azaltılmasına,  döngüsel ve kaynakların verimli kullanıldığı ekonomiye geçişin teşvik edilmesine katkıda bulunabilecek proje önerilerini belirlemektir.

  • Bir yararlanıcıya verilebilecek azami hibe 200.000 Avro’dur;
  • Hibe desteği %100 oranındadır;
  • Uygun başvuru sahipleri imalat veya hizmet sektöründe Program alanında kayıtlı ve faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.

Uygun faaliyetler şunlardır:

  • Tüm endüstri yaşam döngüsünde sera gazı emisyonlarını ve enerji tüketimini azaltılması ve aynı zamanda eski ekipmanları daha enerji verimli olan ekipmanlarla değiştirmesi;
  • Üretim süreçlerinin gerçekleştirildiği işletmeye ait binaların enerji verimli hale getirilmesi;
  • Enerji verimliliği alanında teknik bilgi, en iyi uygulama ve bilgi alışverişinin iyileştirilmesi;
  • İlgili teknolojik ekipmanların satın alınması ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler yoluyla döngüsel üretim süreçlerinin teşvik edilmesi.

İlgililer, başvuru paketinde yer alan belgelere görüşlerini 20 Eylül 2023 tarihine kadar JShaskovo@mrrb.government.bg e-posta adresine gönderebilirler.

Başvuru Rehberi paketine BURADAN ulaşabilirsiniz.