Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

2021-2027 Karadeniz Havzası Programı İlk Teklif Çağrısı Atında 151 Proje Başvurusu Alındı

Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 1.Teklif Çağrısı proje başvuru süreci 4 Temmuz 2023 tarihinde sona erdi. 30 Mart 2023 tarihinde duyuruları açılan 35,77 milyon avro bütçeye sahip çağrı kapsamında Program ülkelerinden 93’ü standart proje ve 58’i ise küçük ölçekli proje olmak üzere toplam 151 proje başvurusu sunuldu. 642 ortak kuruluşun yer aldığı ve toplam 125 milyon avro bütçeye sahip 151 proje arasında en  fazla başvuru doğa koruma, biyoçeşitlilik, yeşil altyapı ve kirliliğin azaltılması alanlarından oldu.

Sunulan projelerin %54’ünde (82 proje) ülkemizden kurum ve kuruluşlar ana ortak olarak  yer almış olup, 7 Program ülkesinden toplamda 642 proje ortağının %25’i (161) ülkemizdeki kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır. Toplam bütçesi €35,77 milyon avro olan çağrı kapsamında 151 proje ile talep edilen fon miktarı €125,16 milyon avro iken bu tutarın da 39,82 milyon avrosu (%31'i) ülkemizdeki kurum ve kuruluşlarca talep edilmiştir.

Proje değerlendirme sürecine ilişkin duyurular cbc.ab.gov.tr ve https://blacksea-cbc.net/ adreslerinden takip edilebilecektir.

Projects - 151 applications

 

No. of applications

Priority 1 – Blue and Smart Region

Priority 2 - Clean and Green Region

Türkiye

82

13

69

Bulgaria

15

5

10

Georgia

7

1

6

Greece

13

3

10

Moldova

12

1

11

Ukraine

2

2

0

Romania

20

4

16

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     

Projects - 642 partners

 

No. of applications

Priority 1 – Blue and Smart Region

Priority 2 - Clean and Green Region

Türkiye

161

30

131

Bulgaria

110

27

83

Georgia

68

13

55

Greece

66

17

49

Moldova

60

10

50

Ukraine

69

20

49

Romania

108

20

88