Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Bölgesel Stratejisi birinci proje ön teklif çağrısı yayınlandı

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Bölgesel Stratejisi birinci proje ön teklif çağrısı yayınlandı

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otoritesi olduğu INTERREG IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 Dönemi Bölgesel Stratejisi Kapsamında Birinci Proje Ön Teklif (Verme) Çağrısı 22 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmıştır.

Program Alanında yer alan ve Program belgesinde potansiyel yararlanıcı olarak tanımlanan tüm kurum ve kuruluşlar, söz konusu duyurunun beraberinde yayınlanan Başvuru Kılavuzunda belirlenen kurallara uymak şartıyla 24 Temmuz 2023 tarihine kadar proje ön teklif başvurusunda bulunabileceklerdir. Proje başvuruları, sadece Ortak Elektronik İzleme Sistemi (JeMS) üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

Söz konusu Teklif çağrısı altında, Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illeri ile Bulgaristan’da Hasköy, Yambol ve Burgaz idari bölgelerinde müteşekkil kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim kurumları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve KOBİ'ler proje ön teklifi sunabileceklerdir.

Duyurulan birinci proje ön teklif çağrısı altında programın bölgesel stratejisinin “Yerel ekonominin artan rekabetçiliği ile dijital ve yeşil dönüşüm temelli sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme” başlıklı özel hedefine katkı sağlayacak proje fikirleri kabul edilecektir. Bu çerçevede aşağıdaki başlıklardaki projeler sunulabilecektir:

 • Rekabet edebilirlik ve iş çevresi
 • Yerel ekonominin dijitalleşmesi ve iklim nötr hale getirilmesi
 • İstihdam edilebilirlik ve emek piyasası uyumu
 • Turizm
 • Turizm potansiyeli olan doğal değerlerin yönetimine yönelik ekosistem uygulamaları ve hizmetleri

Önerilecek proje tekliflerinin, sınırın her iki tarafından en az bir proje ortağı ile birlikte ortak yönetim anlayışı ve ortak sorunlara ortak çözümler getirme amacıyla hazırlanması gerekmektedir. Proje ön tekliflerini sunacak ana yararlanıcının en az 3, diğer proje ortaklarının ise 2 yıldır bölgede aktif olması gerekmektedir.

Proje sunabilecek potansiyel yararlanıcılar şunlardır:

 1. Merkezi Yönetimin yerel teşkilatları (Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri)
 2. Yerel Yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri)
 3. Kamu Hukukuna Tabii Kuruluşlar (Kalkınma Ajansları/İdareleri/Birlikleri, Odalar, Borsalar, Kooperatifler)
 4. Eğitim ve Araştırma Kurumları (Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Enstitüler, MEB'e Bağlı Okullar)
 5. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (Meslek Odaları, Vakıflar, Dernekler, diğer STK'lar)
 6. KOBİ'ler - Programın diğer bir öncelik alanı olan "Çevre Dostu Sınır Ötesi İşbirliği" başlığı altında duyurulacak teklif çağrısına da başvurabilecekleri için bu çağrı altında döngüsel ekonomiye ilişkin konularda proje sunamayacaktır. Döngüsel Ekonomi başlığı, hammaddelerin ve doğal kaynakların doğrudan veya dolaylı kullanımındaki verimsizliklerin önlenmesi, atık üretimi ve atıkların bertaraf edilmesine ilişkin konuları kapsamaktadır.

Teklif çağrısının toplam bütçesi eş finansman dâhil 13,4 milyon avro olup bu tutarın %85’ini AB katkısı, %15’ini ise iki ülke tarafından sağlanan eş-finansman oluşturmaktadır. Sunulacak proje bütçeleri için en düşük tutar 500.000 avro, en yüksek tutar ise 1.000.000 avro olarak öngörülmüştür.

Projelerin uygulama süresinin 12 ay ile 24 ay arası olması beklenilmektedir.

Proje ön teklif başvuruları, proje fikirleri yansıtan konsept notu formatının doldurulması suretiyle yapılacak olup proje ön tekliflerinin değerlendirilmesinin ardından, başarılı bulunan başvuru sahipleri detaylı projelerini hazırlayarak sunacaklardır.

Ön Teklif çağrısı duyurusu ve başvuru paketine bu bağlantıdan erişilebilmektedir.

Ulusal Otorite olan Başkanlığımız ve Programın Yönetim Makamı tarafından düzenlenecek bilgilendirme etkinlikleri Başkanlığımız www.ab.gov.tr ve https://cbc.ab.gov.tr/ internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Proje ön teklif çağrı özetine buradan ulaşabilirsiniz.