Interreg Co-funded by the European Union
TR EN

Bulgaristan -Türkiye Programı Bölgesel Strateji kapsamında proje ön teklifine yönelik Başvuru rehberi hakkında kamuoyu istişareleri

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 dönemi Bölgesel Strateji Yönetim Kurulunun Operasyonel Birimi, Programın Bölgesel Stratejisi kapsamında Öncelik ekseni 2 “Sınır Ötesi Bölgede Bütünleşik Kalkınma” kapsamında hibe sağlanacak olan proje ön tekliflerine yönelik Başvuru Rehberini kamu istişaresine sunmak amacıyla yayınlamıştır.

Çağrının odak noktası; yerel ekonominin artan rekabet gücü, dijital ve yeşil dönüşüme dayalı sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanmasıdır.

Paydaşlar, belgelerdeki metinlerin revizyonu için somut önerilerle desteklenmiş yorumlarını en geç 27 Nisan tarihine kadar JShaskovo@mrrb.government.bg adresine gönderebilirler.

File public_consultations_po5.rar

PDF icon Programme_BG_TR_21_27