Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Karadeniz Programı 2021-2027 Dönemi İlk İzleme Komitesi İstanbul’da Toplandı

Karadeniz Programı 2021-2027 Dönemi İlk İzleme Komitesi İstanbul’da Toplandı

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otoritesi olduğu Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programının 2021-2027 dönemi program belgesi, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve bu Program altında proje başvurularının alınacağı ilk teklif çağrısına ilişkin başvuru paketi ve ekleri hazırlanmıştır. Söz konusu proje başvuru paketinin Şubat ayı içerisinde Programda yer alan ülkelerdeki Ulusal Otoritelerin oluşturduğu Ortak İzleme Komitesince onaylanmasını müteakip 35,4 milyon avro bütçeli ilk teklif çağrısının 2023 yılı Şubat veya Mart ayı içinde duyurulması planlanmaktadır.

Bu çerçevede, 2021-2027 programı ilk ortak izleme komitesi toplantısı 7 Şubat 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Programa ilişkin proje çağrı rehberi ve eklerinin görüşüldüğü toplantıda Avrupa Komisyonu, Programın Yönetim Makamı ve Ortak Teknik Sekretaryası ile Programdaki ülkelerin (Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan) Ulusal Otorite ve Programın Teknik Destek ekibi TESIM temsilcileri de hazır bulunmuştur. Başkanlığımız Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk başkanlığındaki heyet tarafından temsil edilmiştir. Program Yönetim Makamı yetkilisi ve Sayın Öztürk başkanlığında yürütülen toplantıda ilk teklif çağrısı, Başvuru Paketlerinin içeriği, proje değerlendirme ve seçim kuralları ile ilgili hususlar görüşülmüştür.