Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı proje başvuru portalı test yayınında

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı proje başvuru portalı test yayınında

2023 yılı ilk aylarında duyurulması planlanan ilk teklif çağrısı altındaki proje başvurularının sunulacağı Ortak Elektronik İzleme Sistemi (JEMS) test yayınına başladı. Taslak hibe rehberinin halihazırdaki hükümlerine göre olağan (500.001-1.500.000 avro bütçeli) ve küçük ölçekli (250.000-500.000 avro bütçeli) projelerin sunulmasına yönelik çağrılar tasarlanarak oluşturulan sistem, 15 Şubat 2023 tarihine kadar ulaşılabilir olacaktır.

Sistemi test etmek için bağlantıyı ziyaret edebilir ve görüşlerinizi blacksea-cbc@mdlpa.ro adresine iletebilirsiniz.