Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Karadeniz Havzası Programının 2021-2027 Dönemi İkinci ve Son Çağrısına Başvurular Başladı

Karadeniz Havzası Programının 2021-2027 Dönemi İkinci ve Son Çağrısına Başvurular Başladı

Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 52 milyon avro bütçeli ikinci teklif çağrısının başvuru süreci başladı. Çağrıdan 25 ilimiz yararlanabilecek.

Programa söz konusu illerde bulunan valilikler, kaymakamlıklar, il müdürlükleri, bölge müdürlükleri, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları/idareleri/birlikleri, odalar, borsalar, kooperatifler, üniversiteler, araştırma merkezleri, enstitüler, MEB'e bağlı okullar, vakiflar, dernekler, sendikalar ve diğer STK'lar başvurabilecek.

Çağrı kapsamında bütçe aralığı 250.000 avro ile 500.000 avro arasında olan ve inşaat/altyapı yatırımı içermeyen projeler küçük ölçekli proje ve bütçesi 501.000 avro ile 1.500.000 avro arasında yer alan ve inşaat/altyapı yatırımı içeren projeler ise standart proje olarak sınıflandırılacak. Küçük ölçekli projelerin en fazla 18 aya kadar, standart projelerin ise en fazla 30 aya kadar uygulanması bekleniyor. Bu dönemin son çağrısına ayrılan toplam bütçe 52,04 milyon avro olarak belirlendi. Proje bütçelerine %10 oranında proje ortakları tarafından eş finansman sağlanacak. Programda Türkiye’nin yanı sıra program alanında bulunan ülkelerin Program alanına dahil olan bölgelerindeki kurum ve kuruluşlarla proje ortaklığı geliştirilmesi şartı aranıyor.

Çağrının ortaklık şartlarına  göre her iki kategorideki proje başvurularında Program ülkelerinden en az 1 AB üyesi ülkenin ve en az 1 AB üyesi olmayan ülkenin geliştirilecek proje ortaklığında yer alması gerekiyor. Küçük ölçekli projelerde en az 3 en fazla 4 kurum ve kuruluşla, standart projelerde ise en az 4 en fazla 6 kurum ve kuruluşla ortaklık kurulabilir.

Küçük ölçekli projeler kapsamında Programın daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa hedefi ile bağlantılı eko-sistem temelli yaklaşımları dikkate alarak iklim değişikliğine uyumun ve afet risklerinin önlenmesinin ve dayanıklılığının teşvik edilmesine ve ayrıca kentsel alanlar da dahil olmak üzere doğanın, biyolojik çeşitliliğinin ve yeşil altyapının korunmasına ve her türlü kirliliğin azaltılmasına yönelik projeler geliştirilebilir. Yine  küçük ölçekli projeler kategorisinde Avrupa için daha iyi bir işbirliği yönetişimi hedefine ilişkin kamu kurumlarının kurumsal kapasitesinin artırılmasına, karşılıklı güven oluşturulmasına, sürdürülebilir demokrasinin geliştirilmesine ve sivil toplum aktörlerinin desteklenmesine yönelik projeler de hazırlanabilir. Standart proje sunacak başvuru sahipleri ise daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa hedefinin yanı sıra daha rekabetçi ve akıllı bir Avrupa hedefi altında araştırma ve yenilik kapasitelerinin ve ileri teknolojilerin benimsenmesinin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini konu edinen proje fikirlerini sunabilirler.

Çağrıya başvurmak isteyenler, proje başvurularını Programın internet sayfasında yer alan Ortak Elektronik İzleme Sistemi (JeMS) üzerinden çevrim içi olarak 28 Haziran 2024 tarihine kadar yapabilecek. 

Başvuru Rehberi ve ilgili belgelere ulaşmak için tıklayınız. 

Yönetim Makamı tüm potansiyel başvuru sahiplerine yönelik 10 Nisan’da çevrim içi bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirecek. Daha fazla ayrıntı ve kayıt olmak için lütfen tıklayınız.