Program Belgesi

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2014-2020 dönemine ait Program Belgesi Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

Program Belgesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2014-2020 dönemine ait Program Belgesi'nin Vatandaş özetine ulaşmak için lütfen tıklayınız.