Interreg Co-funded by the European Union
TR EN
Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı’nın 2021-2027 Programlama Çalışmaları Devam Ediyor

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye SÖİ Programı’nın 2021-2027 Programlama Çalışmaları Devam Ediyor

Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı’nın 2021-2027 uygulama döneminin programlanmasına ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.

Programın 2021-2027 dönemindeki öncelikleri, programlama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bölgesel analize dayanılarak 24 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen Ortak Çalışma Grubu toplantısında belirlenmiştir.

Bu kapsamda, “Daha Güvenli ve Emniyetli Avrupa” politika önceliği altında program alanında yer alan illerde görev yapan kolluk kuvvetlerinin göç ve sınır yönetimi ile insan haklarının korunması alanlarında kapasitelerinin ve mesleki becerilerinin geliştirilmesine odaklanan bir stratejik proje yürütülmesi planlanmaktadır.

Projeye Türkiye’den İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Kırklareli Valiliği’nin; Bulgaristan’dan ise İçişleri Bakanlığı ile Hasköy, Yambol ve Burgaz illeri polis teşkilatının katılması öngörülmektedir.

Proje ortaklarının ihtiyaçlarını tespit etmek ve proje faaliyetlerini belirlemek üzere 16 Kasım 2020 tarihinde ilgili paydaşlarla bir toplantı düzenlenmiştir. Tasarım aşamasında olan projenin bütçesi henüz belli olmamakla birlikte Program bütçesinin %5 ila %15’inin bu projeye ayrılması mümkün olabilecektir. Projeye ayrılabilecek fon miktarı Avrupa Komisyonu’nun 2021-2027 dönemi için kabul edeceği tüzüklerin onaylanmasının ardından kesinleşecektir.